Van Boven Mediation

VBM begeleidt u naar een goede en pragmatische oplossing van uw geschillen.

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation

Mediation is een onderhandelingsproces, waarbij de partijen hun geschil met de hulp van een neutrale professional (de mediator) zelf oplossen. Partijen hakken dus zelf de knoop door, in plaats van dat een rechter of andere derde dat doet. Zo houden zij zelf de regie over hun eigen belangen. Partijen zoeken samen met de mediator naar een oplossing, die zoveel mogelijk aansluit bij hun gerechtvaardigde belangen. Tijdens mediation houden partijen dus zelf de controle over, en de verantwoordelijkheid voor, het vinden van een passende oplossing van hun geschil. Vertrouwelijkheid, openheid en pragmatisme zijn kernbegrippen bij mediation. Doordat de mediator met de partijen (soms ook afzonderlijk) in vertrouwen kan praten, komen oplossingen binnen bereik waar partijen zelf niet op zouden zijn gekomen.

Arbitrage & bindend advies

Arbitrage & bindend advies

VBM heeft ruime ervaring met arbitrage en bindend advies, vormen van conflictoplossing waarbij een arbiter of bindend adviseur met inachtneming van procedurele regels een voor betrokkenen bindende beslissing geeft.

  • Geen lange procedures; relatief lage kosten
  • De partijen houden in beginsel zelf de regie in handen
  • Behoud/herstel van relaties
  • Adequate werkwijze door ervaren jurist

Home

Over VBM

VBM is een handelsnaam van 'de Brede Aa BV', een onderneming van Steven van Boven. Steven is van 1986 tot 2015 actief geweest in de commerciële advocatuur, vooral op de terreinen van het vastgoed en het insolventierecht. Daarnaast is hij vanaf 2001 actief als rechter-plv en trad hij regelmatig op als arbiter en/of bindend adviseur. Steven is gecertificeerd registermediator (MfN). Hij heeft ruime ervaring, ook als aanspreekpunt voor klokkenluiders, onpartijdig (technisch) voorzitter en onderzoeker/rapporteur.

 

Steven Van Boven Mediation